Pracownia Projektowa SŁOWIK

O PRACOWNI

Projekty architektoniczne

koncepcje architektoniczne

budynki jednorodzinne,

wielorodzinne

pensjonatowe

usługowe

użyteczności publicznej

sportowe

Przygotowanie inwestycji

koordynacja procesu inwestycyjnego

sprawowanie nadzoru

autorskiego i inwestorskiego

kalkulacja kosztorysowa

Projekty budowlane konstrukcyjne

projekty wykonawcze żelbetowe

drewniane

stalowe

Projekty budowlane instalacyjne

sanitarne

grzewcze

wentylacyjne

sieci przyłączy wodno-kanalizacyjnych

Projekty budowlane hydrotechniczne

operaty wodnoprawne,

ujęcia wodne

mosty

przepusty

regulacje rzek i potoków

małe elektrownie wodne.